Profesjonelt advokatfirma i Oslo

 

Dersom du har behov for et advokatfirma som ivaretar dine interesser som klient, kan du trygt ta kontakt med Advokat Sverre K. Berge.

Siden 1987 har vårt advokatfirma påtatt seg de fleste rettstyper, og vi begrenser oss svært sjelden. Vi kjenner Norges lover, og vet godt hvordan man overholder reglene. Dette har hjulpet oss i en rekke saker.

Advokatfirma med gratis konsultasjon

Hos vårt advokatfirma ønsker vi å nå sakens kjerne på best måte. Derfor ønsker vi å gi alle våre klienter gratis konsultasjon av sin sak. På den måten vil du få fred og ro til å legge frem din sak. Samtidig vil vi få best informasjon, noe som er avgjørende for et vellykket resultat i rettsaken.

Når du besøker vårt advokatfirma vil du raskt finne ut at vi fokuserer på å være folkelige og samtidig kommunisere på våre klienters nivå. God kommunikasjon er viktig for oss når vi betrakter det som en selvfølgelighet at vi skal formidle saken og videre prosess på en måte som gjør at ufaglærte forstår 100%.

Vi tilbyr gratis konsultasjon på en halv time ved forhåndsavtale for alle nye klienter.

Normal timesats: kr. 995 – 1750,- eller etter avtale.

Dersom du har et problem og lurer på hvordan du skal håndtere situasjonen, kan du trygt ta kontakt med oss på telefon: 90 19 52 50. Du kan også benytte deg av vårt kontaktskjema nedenfor.

Advokat Sverre Berge