Priser

Priser

Vi trenger advokat

1 Konsultasjon gratis (30 min) tirs/torsdag etter forhåndsavtale.
Priser fra kr. 1750 – 970, eller etter avtale.
Kontakt meg gjerne for mer informasjon

 

Advokat Sverre Berge