Gratis advokathjelp i Oslo

Gratis advokathjelp i Oslo

Sverre K. Berge er et advokatkontor som bistår sine klienter med gratis advokathjelp. Det er mange som har krav på gratis advokathjelp. Det første du må gjøre er å se om din sak tilfaller kravene. I mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert med såkalt behovsprøving. Gratis advokathjelp i slike saker forutsetter at man har inntekt og formue under visse grenser

Disse sakstypene gis det gratis advokathjelp:

Erstatning (Krav fra voldsoffer mot gjerningsperson og for urettmessig straffeforfølgning)

Fylkesnemnden (Saker i medhold av sosialtjenesteloven)

Kontrollkommisjonen (Saker etter psykisk helsevernlov)

Barnevernsaker om tvang

Umyndiggjøring

Militærtjeneste (Nektelse av overbevisningsgrunner & diverse rettshjelp til vernepliktig i førstegangstjeneste)

Utlendingssaker (Avslag på asyl og søknad for enslig mindreårig, Frihetsberøvelse, Overprøving av innvilget søknad, Tilbakekallelse, Utvisning

Tvangsekteskap

Politianmeldelse av alvorlig personlige krenkelser

Smittevernnemnden (Saker i medhold av smittevernlov)

Søksmål som er anbefalt av Sivilombudsmannen

Tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren

 

Ikke vær redd for å ta kontakt med oss på telefon 90 19 52 50 dersom du ønsker gratis advokathjelp

Du kan også benytte deg av vårt kontaktskjema nedenfor.

Advokat Sverre Berge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>