Gratis advokathjelp i Oslo

Gratis advokathjelp i Oslo

Sverre K. Berge er et advokatkontor som bistår sine klienter med gratis advokathjelp. Det er mange som har krav på gratis advokathjelp. Det første du må gjøre er å se om din sak tilfaller kravene. I mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert med såkalt behovsprøving. Gratis advokathjelp i slike saker forutsetter at man har inntekt og formue under visse grenser

Disse sakstypene gis det gratis advokathjelp:

Erstatning (Krav fra voldsoffer mot gjerningsperson og for urettmessig straffeforfølgning)

Fylkesnemnden (Saker i medhold av sosialtjenesteloven)

Kontrollkommisjonen (Saker etter psykisk helsevernlov)

Barnevernsaker om tvang

Umyndiggjøring

Militærtjeneste (Nektelse av overbevisningsgrunner & diverse rettshjelp til vernepliktig i førstegangstjeneste)

Utlendingssaker (Avslag på asyl og søknad for enslig mindreårig, Frihetsberøvelse, Overprøving av innvilget søknad, Tilbakekallelse, Utvisning

Tvangsekteskap

Politianmeldelse av alvorlig personlige krenkelser

Smittevernnemnden (Saker i medhold av smittevernlov)

Søksmål som er anbefalt av Sivilombudsmannen

Tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren

 

Ikke vær redd for å ta kontakt med oss på telefon 90 19 52 50 dersom du ønsker gratis advokathjelp

Du kan også benytte deg av vårt kontaktskjema nedenfor.

Advokat Sverre Berge