Fri rettshjelp / Fri Advokathjelp

Fri rettshjelp

For Advokat Sverre K. Berge er Fri rettshjelp en viktig tjeneste. Vår oppgave som advokater er å bistå mennesker som har problemer. Vi setter våre klienter i fokus, noe du raskt vil legge merke til når du kommer på besøk. For oss er det viktig at vi som advokater formidler saken på en folkelig måte. Vi vet at juridisk språk kan være svært forvirrende og frustrerende.

Fri advokathjelp (Fri rettshjelp) avhenger av sakstype. Det er dessverre ikke alle saker som dekkes av Staten. I mange tilfeller vil også din personlige inntekt avgjøre om du kvalifiserer til Fri rettshjelp.

Disse sakstypene gis det gratis advokathjelp:

Erstatning (Krav fra voldsoffer mot gjerningsperson og for urettmessig straffeforfølgning)
Fylkesnemnden (Saker i medhold av sosialtjenesteloven)
Kontrollkommisjonen (Saker etter psykisk helsevernlov)
Barnevernsaker om tvang
Umyndiggjøring
Militærtjeneste (Nektelse av overbevisningsgrunner & diverse rettshjelp til vernepliktig i førstegangstjeneste)
Utlendingssaker (Avslag på asyl og søknad for enslig mindreårig, Frihetsberøvelse, Overprøving av innvilget søknad, Tilbakekallelse, Utvisning
Tvangsekteskap
Politianmeldelse av alvorlig personlige krenkelser
Smittevernnemnden (Saker i medhold av smittevernlov)
Søksmål som er anbefalt av Sivilombudsmannen
Tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å kontakte oss for å få profesjonell bistand med Fri advokathjelp (Fri rettshjelp), av en erfaren advokat. Ring oss på telefon: 90 19 52 50 eller benytt deg av vårt kontaktskjema nedenfor.

Advokat Sverre Berge