Bakgrunn

KORT OM ADV. SVERRE K. BERGE

Berge Portrett

Personalia

Sverre Kjetil Berge, gift for alltid, 4 barn, bosatt Vinderen i Oslo

Utdannelse:

  • Politiskole 1982
  • Juridikum 1984
  • Pedagogisk seminar 1994

Yrkesbakgrunn:

  • Politikonstabel Oslo 6 år
  • Advokatfullmektig og politifullmektig 4 år
  • Undervist på Politihøgskolen i 14 år
  • Advokatbevilling 1987

Annen bakgrunn:

Styreverv i ulike stiftelser, menighetsrådet i Ris, Ulike tillitsverv i foreninger, skoler, menigheter, idrettslag m.m.

Advokat Sverre Berge