Straffesaker

Straffesaker

rettsal2

Straffesaker oppstår når det offentlige mistenker enkelpersoner eller bedrifter for å ha begått en (eller flere) straffbar handling(er). Påtalemyndigheten avgjør om en sak skal etterforskes av politiet, og de opptrer videre som anklagere i en straffesak.

 

Advokat som ivaretar klientens interesser i enhver straffesak

 

Straffesaker oppleves som regel som et sterkt inngrep i en persons liv, og jeg vet hvor mye det betyr for den enkelte at saken får et riktig utfall. Det er min oppgave som advokat å ivareta min klients interesser, og jeg synes det er meningsfullt å forvalte en slik rolle i den rettsstaten vi lever i.

 

Jeg skal gjøre mitt beste for å ivareta dine interesser!

 

Kontakt oss på telefon: 901 95 250 eller send oss E-post til: skb@advberge.no dersom du ønsker en uforpliktende prat med en profesjonell advokat med fokus på straffesaker

Kontakt oss nå og få gratis konsultasjon vedrørende din sak!

Fieldset

 

Verification

Advokat Sverre Berge