Prosedyre

Prosedyre

rettsal

Jeg er mye i retten, og har opparbeidet meg lang erfaring innen prosedyre. Jeg ønsker hovedsakelig en så smertefri saksgang som mulig for mine klinter. Det er ønskelig at partene kommer til enighet på et så tidlig tidspunkt som mulig, helst utenfor rettslokalene. Dersom rettssak likevel skulle bli aktuelt, kan du være trygg på at dine interesser blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte.

Kontakt oss nå og få gratis konsultasjon vedrørende din sak!

Fieldset

 

Verification

Advokat Sverre Berge