Odelsrett

Odelsrett

odel

Odelsrett dreier seg om den rett som den nærmest ættede person til eieren av en gård har til å  overta eiendommen. Dette er en særnorsk ordning som ikke finnes maken til noe annet sted i verden.

 

For at odelsrett skal foreligge, må eiendommen ha vært i familiens eie sammenhengende i minst 20 år. Eiendommen må videre ha mer enn 25 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord eller mer enn 500 dekar produktivt skogareal. Det er også et vilkår for odelsrett at enten foreldre, besteforeldre eller søsken av foreldre har eid eiendommen med odelsrett.

 

Trenger du råd eller veiledning om odelsretten kan du kontakte meg.

Kontakt oss nå og få gratis konsultasjon vedrørende din sak!

Fieldset

 

Verification

Advokat Sverre Berge