Erstatningsrett

Erstatningsrett

erstatning

Erstatningsrett handler om regler og vilkår for å kunne kreve økonomisk erstatning knyttet til  påført tap eller skade. Hensikten med erstatningsretten er at du skal lide minst mulig av hva du er blitt påført.

 

Jeg er villig til å bistå deg dersom du har fått et erstatningskrav mot deg eller deg som mener at du selv har et erstatningskrav.

Kontakt oss nå og få gratis konsultasjon vedrørende din sak!

Fieldset

 

Verification

 

Advokat Sverre Berge