Barnevernsaker

Barnevernsaker

barnevern

For oss som har barn er de det viktigste i livet. Derfor er også barnevernsaker et stort fokus område. Hvis det offentlige mener at et barn ikke vokser opp under trygge forhold og ikke får nødvendig hjelp eller omsorg, kan barnevernet gripe inn.

 

Når barnevernet kommer inn i bildet er det viktig at en advokat kan bistå i prosessen. Barnevernet har stor myndighet og det er viktig for deg å få en erfaren advokat som forstår viktigheten av å ha en god dialog med begge parter. Jeg kan bistå deg i enhver barnevernsak enten du er barn, forelder/verge eller har planer om å bli det.

 

Å ta kontakt med en advokat kan være vanskelig

 

En av de største problemene vi møter er at klienten tar kontakt med advokat for sent. Vi forstår at dette er en stor barriere, men konsekvensene kan bli langt verre foruten.

 

Vi anbefaler deg å stole på oss som din representant for din barnevernsak. Kontakt oss på telefon: 901 95 250 eller send oss E-post til: skb@advberge.no dersom du ønsker en uforpliktende prat med en profesjonell advokat med fokus på barnevernsaker.

Kontakt oss nå og få gratis konsultasjon vedrørende din sak!

Fieldset

 

Verification

Advokat Sverre Berge