Avtalerett / Kontraktsrett

Avtalerett / Kontraktsrett

kontraktrett

Jeg kan hjelpe deg:

 

– ved kontraktsinngåelse
– ved tvist eller tolkningsspørsmål i etablerte kontraktsforhold

 

Jeg kan utarbeide spesielle avtaler eller være behjelpelig ved vanlige standardkontrakter ved
for eksempel saker som har med skifte, utleie og fast eiendom å gjøre.

 

Tvister rundt avtaleforhold kan blant annet dreie seg om heving eller prisavslag,
tilbakeholdsrett, stansningsrett, fastholdelse og utbedring. Det kan videre være aktuelt med
erstatningskrav ved for eksempel manglende oppfyllelse.

Kontakt oss nå og få gratis konsultasjon vedrørende din sak!

Fieldset

 

Verification

Advokat Sverre Berge