Arbeidsrett

Arbeidsrett

Arbeidsretten omhandler forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. En arbeidsavtale er i utgangspunktet en alminnelig avtale mellom partene, men innenfor arbeidsrettens område er det likevel gitt overordnede regler for hva arbeidsavtalen kan inneholde.

 

Arbeidsmiljøloven er en sosial vernelov, og dette innebærer at det er strenge regler i forhold til hva arbeidsgiver kan gjøre i forhold til sine ansatte. Det er særlig ved opphør av arbeidsforhold at konflikter kan oppstå.

 

Jeg kan hjelpe deg med:

 

– oppsigelse/avskjed/permittering

– lønn/sluttpakke

– brudd på arbeidskontrakt

– yrkesskadeerstatning

– trygdeytelser (alderspensjon/uførepensjon/sykepenger)

Kontakt oss nå og få gratis konsultasjon vedrørende din sak!

Fieldset

 

Verification

Advokat Sverre Berge