Bistandsadvokat

Bistandsadvokat i Oslo

bistandsadvokat

En bistandsadvokat har som oppgave å ivareta fornærmedes interesser. Bistandsadvokat skal forsvare og støtte den som er blitt utsatt for noe ulovlig. Politiet kan gjøre deg kjent med at du har krav på bistandsadvokat, og i så fall vil da myndighetene også betale regningen. Som bistandsadvokat vil jeg sørge for at du skal få en så behagelig rettsgang som mulig.

 

Jeg vil understreke at jeg har full taushetsplikt ovenfor klientene mine. Og jeg stiller gjerne opp under politiavhør eller under en rettssak for å forsvare mine klienters interesser.

 

Vårt mål som bistandsadvokat er å sørge for at du raskt forstår at det er deg vi ønsker forsvare i din sak. Gjensidig tillit kreves for å representere en god sak med rød tråd.

 

Kontakt oss på telefon: 901 95 250 eller send oss E-post til: skb@advberge.no dersom du ønsker en uforpliktende prat med en profesjonell bistandsadvokat.


Kontakt oss nå og få gratis konsultasjon vedrørende din sak!


Fieldset

 

Verification

Advokat Sverre Berge