Arverett og arv

Arverett og arv i Oslo

arverett

Arverett omhandler rettsreglene som gjelder arvegangen etter en persons død. Jeg kan gi  råd og bistand enten når en person er gått bort eller hvis det gjelder å planlegge fremtiden.

 

Jeg tilbyr å:

– opprette testamenter
– være testamentsfullbyrder
– være bobestyrer og fordele eiendeler
– bistå i tvister og konflikter
– gi råd om skifte/uskifte

 

Arvelovens regler skal følges under arverett

 

Den som ønsker å opprette testament må følge formkravene for at testamentet skal være
gyldig. Testator står i det vesentlige fritt til å bestemme over sine verdier, dog med de
begrensninger loven oppstiller. Livsarvingenes pliktdelsarv er en viktig begrensning. Det er i
hovedsak arvelovens regler som skal følges hvis ikke den avdøde har skrevet et testament.

 

Jeg tilbyr meg også å være hjelpeverge.

 

Kontakt oss på telefon: 901 95 250 eller send oss E-post til: skb@advberge.no dersom du ønsker en uforpliktende prat med en profesjonell advokat med spesialområde arverett.

Kontakt oss nå og få gratis konsultasjon vedrørende din sak!

Fieldset

 

Verification

Advokat Sverre Berge